Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój. I edycja

 

Od 15 września 2008 roku do końca lutego 2009 roku Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała projekt „Szkolenie – Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój”, który był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt adresowany był do młodzieży nieaktywnej zawodowo, zagrożonej wykluczeniem społecznym, pochodzącej z rodzin wielodzietnych, środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych, patologicznych. Uczestnicy projektu byli w wieku 16 – 25 lat.

Projekt, poprzez kompleksowe działania edukacyjne, doradcze i wychowawcze przyczynił się do przeciwdziałania niepewności, marginalizacji społecznej, ubóstwu i bezrobociu młodzieży.

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczno zawodowa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zdobycie zawodu oraz usamodzielnienie się.

Uczestnicy projektu:

Grupa B

Młodzież w wieku 18-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym, mająca trudności ze znalezieniem zatrudnienia z powodu braku wystarczających kwalifikacji odpowiadających potrzebom rynku pracy. Działania przewidziane w ramach projektu dla beneficjentów z tej grupy umożliwiły im podjęcie pracy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Ze względu na poziom wykształcenia i kwalifikacje zawodowe grupa była podzielona na dwie podgrupy:

Podgrupa B1 – osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, ale wymagające podwyższenia ich poziomu lub przekwalifikowania;

Podgrupa B2 - osoby nie posiadające kwalifikacji, wymagające nabycia podstawowych umiejętności w drodze specjalistycznego szkolenia zawodowego (kursu);

Grupa C

Młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, która miała ukończone 16 lat i co najmniej rok edukacji w ramach OHP.

W ramach projektu zrealizowano następujące formy wsparcia:

 • Treningi i warsztaty psychologiczne; mające na celu pomoc młodzieży w przezwyciężeniu indywidualnych problemów np. nieradzenie sobie ze stresem, uzależnienie od alkoholu, nikotyny, narkotyków, bariery w kontaktach interpersonalnych, niska samoocena, oraz nabycie umiejętności komunikacji, negocjacji, twórczego rozwiązywania problemów, asertywności.
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem; psycholodzy będą diagnozowali i reagowali na potrzeby uczestników oraz pomagali je realizować.
 • Zajęcia z prawnikiem; porady prawne z zakresu: prawa rodzinnego, opiekuńczego i prawa pracy.
 • Zajęcia z lekarzem: z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
 • Warsztaty edukacyjne i aktywnego poszukiwania pracy; polegające na zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych młodzieży pod kątem wyboru szkoły, planowania rozwoju kariery zawodowej oraz poznanie zasad rządzących rynkiem pracy, pisania CV i listu motywacyjnego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy.
 • Uzupełnieniem zajęć grupowych były indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, gdzie w ramach tych spotkań uczestnicy za pomocą kwestionariusza samooceny przygotowanego na potrzeby programu przeprowadzili analizę własnych słabych i mocnych stron oraz opracowali własny plan rozwoju zawodowego.
 • Szkolenia i kursy z zakresu ABC przedsiębiorczości; mające na celu zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczości, nabycia niezbędnej wiedzy na temat podejmowania działalności gospodarczej, prawa pracy, rozliczeń finansowo-podatkowych. W celu zapoznania się z praktycznymi elementami prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Szkolenia komputerowe – Każdy uczestnik projektu uczestniczył w podstawowym kursie komputerowym ze względu na olbrzymie znaczenie w dzisiejszym świecie i na rynku pracy umiejętności korzystania z technologii informatycznych.
 • Kursy języków obcych; każdy uczestnik projektu wziął udział w nauce jednego, wybranego języka obcego. Kursy były dostosowane do poziomu zaawansowania ostatecznych beneficjentów.
 • Szkolenia zawodowe; mające na celu podniesienie poziomu kompetencji zawodowych poprzez udział w dodatkowych szkoleniach w celu pozyskania nowych, atrakcyjnych kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy. (m.in. kucharz-kelner, kosmetyczka z elementami wizażu, pracownik magazynowy z obsługą komputera i kasy fiskalnej, obsługa wózków samojezdnych, itd.).
 • Kursy prawa jazdy – dla wybranych osób; w ramach projektu wybrana grupa uczestników brała udział w kursie prawa jazdy kat. B.
 • Wsparcie edukacyjne: zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych.

Koordynatorem wojewódzkim była Urszula Pociejowska.

Projekt realizowany był w Centrach Edukacji i Pracy w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Koordynatorami byli Tarnobrzeg – Teresa Głód, Przemyśl – Krystyna Michalska, Krosno – Dariusz Paczosa, Rzeszów – Zygmunt Dubiel.

 

 

www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE zakończone

    Nowe perspektywy

    Gwarancje dla młodzieży

    OHP jako realizator usług rynku pracy

    Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój

SPZR - IV EDYCJA
SPZR - III EDYCJA
SPZR - II EDYCJA
SPZR - I EDYCJA
    Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP

    Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodz

    Młodzieżowa Akademia Umiejętności

    Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP

    Nasza Przyszłość

    Life coaching

    Szkolenie Kadry Ochotniczych Hufców Pracy

    Nowe Możliwości - Lepsze Jutro

    Tworzenie architektury...

    Nowe perspektywy 2

    Ginące Zawody

    Obudź swój potencjał

    Akcja Aktywizacja

    Równi na rynku pracy

    Pomysł na siebie

    Od Szkolenia Do Zatrudnienia

    Stawiam Na Przyszłość

  EURES

  ECAM

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Współpraca międzynarodowa

  Ochrona Danych Osobowych

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

 

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP