Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

 

 

OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY

 

Celem projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”, było umożliwienie młodzieży w wieku 15-25 lat dostępu do kompleksowego systemu informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń. Dostarczenie tego typu form wsparcia potrzebuje szczególnie młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, mieszkająca w małych miejscowościach oraz na terenach o bardzo wysokim wskaźniku stopnia bezrobocia, w których utrudniony jest dostęp do placówek rynku pracy.

W ramach projektu działają Młodzieżowe Centra Kariery (MCK) i Punkty Pośrednictwa Pracy (PPP). Pracownicy MCK prowadzą warsztaty i szkolenia z zakresu technik poszukiwania pracy, autoprezentacji, preferencji osobowościowych itp. oraz udzielają porad indywidualnych. Pośrednicy pracy w PPP zajmują się natomiast pozyskiwaniem ofert pracy oraz tworzeniem bazy osób poszukujących zatrudnienia. Wszystkie placówki oferują nowoczesne i multimedialne zestawy zasobów metodycznych oraz profesjonalne porady i informacje dotyczące lokalnego rynku pracy.

W grudniu 2011 r. w ramach projektu powstały Ośrodki Szkolenia Zawodowego (OSZ), których działalność skupia się przede wszystkim na doradztwie w zakresie doboru właściwego kierunku oraz formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przedstawianiu i oferowaniu kursów i szkoleń, gromadzeniu informacji na temat lokalnego rynku szkoleń oraz organizacji kursów i szkoleń zawodowych na podstawie rozpoznania lokalnych potrzeb młodzieży.

 

Projekt adresowany był do osób:

  • bezrobotnych do 25 lat,
  • nieaktywnych zawodowo,
  • uczniów, absolwentów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy,
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaniedbanych wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych oraz pochodzących ze środowisk niedostosowanych społecznie,
  • mających utrudniony dostęp do usług rynku pracy ze względu na miejsce zamieszkania w małych miejscowościach, lub wsiach.

 

Pierwszeństwo dla młodzieży:

  • uczącej się (z ośrodków opiekuńczo- wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkół specjalnych, domów dziecka, grup defaworyzowanych, niepełnosprawnej),
  • poszukującej pracy (niepełnosprawnej, z ośrodków resocjalizacyjnych, opuszczających zakłady karne, z grup defaworyzowanych).

 

W ramach projektu młodzież korzystała z usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i organizacji szkoleń oraz wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy, pozyskania ofert pracy oraz kształtowania kariery zawodowej.

 

Jednostki utworzone w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy:

MCK w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 2
tel. 13 434 02 09
MCK w Jaśle, ul. K. Wielkiego 5
tel. 13 445 21 23
MCK w Lesku, ul. Jana Pawła II 18B
tel. 13 469 65 10
MCK w Sanoku, ul. Kościuszki 15
tel. 13 463 10 60
MCK w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6
tel. 16 631 12 75
MCK w Przeworsku, ul. Lwowska 16
tel. 16 648 22 78
MCK w Mielcu, ul. Chopina 8
tel. 17 583 02 42
MCK w Gorzycach, ul. 11 Listopada 12
tel. 15 822 00 93
MCK w Nowej Dębie, ul. Bieszczadzka 2
tel. 15 846 29 31
PPP w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26
tel. 17 225 53 06
PPP w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3
tel. 17 276 51 49
OSZ w Dębicy, ul. Sienkiewicza 1
tel. 14 673 17 98
OSZ w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 31
tel. 17 850 40 23
OSZ w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8
tel. 17 276 55 95
OSZ w Nisku, ul. 3 Maja 54A/1
tel. 15 873 96 37
OSZ w Tarnobrzegu, ul. 11 Listopada 8
tel. 15 823 58 00

 

www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

   PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP