Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

INDYWIDUALNY PROJEKT KARIERY – PORTFOLIO DLA MŁODZIEŻY

 

Od 1 stycznia 2007 roku do września 2007 roku Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała opracowany przez Komendę Główną OHP projekt „Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL, działanie 1.1 schemat b. Projekt adresowany był do doradców zawodowych Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej i Młodzieżowego Centrum Kariery Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP pracujących z młodzieżą w wieku 15-25 lat; uczącą się, wchodzącą na rynek pracy i poszukującą pracy.

Głównym celem projektu było wypracowanie kompleksowej procedury świadczenia usługi w zakresie efektywnego planowania własnej ścieżki kariery zawodowej w stosunku do młodych ludzi objętych działaniami MCIZ i MCK. Procedura ta realizowana była m.in. poprzez identyfikację trudności edukacyjnych i zawodowych młodzieży i jasne określenie celu, informację o kierunkach kształcenia i zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, wymaganiach pracodawców w stosunku do pracowników. Do celów szczegółowych należało natomiast stworzenie Indywidualnego Projektu Kariery (IPK) dla młodzieży, wykorzystującego sprawdzoną w doradztwie metodologię Indywidualnego Planu Działań (IPD), a także wyposażenie doradców zawodowych w instrumenty do badań wspomagających wybór zawodu.

Działania w ramach projektu polegały na: przygotowaniu IPK dla młodzieży planującej własną ścieżkę kariery zawodowej (na bazie metodologii IPD); opracowaniu zestawu metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego, obejmującego szereg testów dotyczących sterowania karierą; przeprowadzeniu cyklu szkoleń dla doradców zawodowych, przygotowujących ich do stosowania opracowanych narzędzi; przeprowadzeniu i opracowaniu badań pilotażowych. Opracowana metodologia IPK „Portfolio dla Młodzieży” zawierała dwuczęściowy podręcznik dla doradcy zawodowego oraz dwa dwuczęściowe podręczniki (przewodnik i ćwiczenia) do samodzielnej pracy ucznia i absolwenta (dla osób poszukujących pracy do 24 roku życia). W przygotowanym zestawie metod i narzędzi pracy doradcy zawodowego znalazły się kwestionariusze samooceny i testy predyspozycyjne dotyczące sterowania karierą. Projekt przewidywał przeprowadzanie badań pilotażowych na grupie 16 młodych osób oraz przetestowanie wyników tych badań na grupie 128 osób. Narzędzie zostało przetestowane na łącznej grupie 144 uczniów i absolwentów OHP. Przydatność nowych instrumentów IPK przetestowało 5 doradców zawodowych przeszkolonych w ramach projektu. Podczas realizacji całego projektu wykorzystywane były nowe technologie informatyczne i multimedialne, a szkolenia prowadzone były nowoczesnymi metodami i formami aktywizującymi (mentoring, warsztaty, coaching).

Efekty całego przedsięwzięcia (metodologia Indywidualnego Planu Kariery oraz zestaw badań wspomagających wybór zawodu przez młodych ludzi do 24 roku życia) były dla doradców zawodowych OHP nowymi narzędziami pracy z młodzieżą dysfunkcjonalną, zagrożoną bezrobociem i marginalizacją społeczną. Projekt uwzględniając potraktowanie profesjonalnego doradztwa zawodowego, jako działania zapobiegającego bezrobociu wśród młodzieży kończącej naukę i przechodzącej do życia zawodowego, miał więc także charakter profilaktyczny. 

 

www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP