Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

RÓWNI NA RYNKU PRACY

 

Projekt był realizowany przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy do końca 2015 roku. Stanowił operację wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative, YEI) została ustanowiona przez Radę Europejską, a jej realizacja odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki YEI są zintegrowane ze środkami EFS skierowanymi do osób młodych spełniających kryteria kwalifikowalności Inicjatywy, czyli ludzi młodych poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training), w regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodych ludzi przekroczyła 25 proc. w 2012 r. Środki finansowe w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mają do odegrania istotną rolę, ponieważ służą do udzielenia bezpośredniego wsparcia ludziom młodym.

W projekcie „Równi na rynku pracy” brały udział osoby w wieku 18-24 lat, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu uwarunkowań rodzinnych i środowiskowych, pochodzące z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi, nieuczące się, niepracujące i niemające kwalifikacji zawodowych lub mające kwalifikacje za niskie albo niedostosowane do potrzeb rynku pracy. Nie mieli także wystarczającego doświadczenia zawodowego.

W trakcie trwania projektu otrzymywali różnego rodzaju wsparcie, które pozwoliło im znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy – zgodnie z założeniami „Gwarancji dla młodzieży”.

Przede wszystkim młodzież objęto opieką pedagogiczną ze strony osób mających odpowiednie przygotowanie, w tym i doświadczenie, do pracy z młodymi ludźmi, a szczególnie z osobami nieaktywnymi. Główną formą wsparcia była pomoc zindywidualizowana nakierunkowana na budowanie własnej wartości beneficjentów, ich umiejętności społecznych oraz zdobycie nowych umiejętności przydatnych w ubieganiu się o pracę. Oprócz pomocy indywidualnej, beneficjenci wzięli udział w grupowych treningach umiejętności społecznych.

W ramach wsparcia aktywizująco-doradczego beneficjenci wzięli udział w zajęciach z doradcami zawodowymi oraz psychologami, które pozwoliły im na wybór odpowiedniego, zgodnego z ich predyspozycjami, szkolenia zawodowego lub kursu, jak również pomogły w przygotowaniu ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy. Mogli szkolić się w bardzo wielu zawodach, np. kelnera-barmana, spawacza, przedstawiciela handlowego, fryzjera, sprzedawcy, kosmetyczki, wizażystki, florystyki, operatora wózka widłowego. Po zakończonym kursie lub szkoleniu zostali skierowani na staże zawodowe, pozwalające im na nabycie umiejętności praktycznych. Każdy taki staż trwał sześć miesięcy, w ciągu tygodnia czas pracy nie przekraczał 40 godzin, w ciągu doby – ośmiu.

Beneficjenci ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogli odbywać staż w ciągu siedmiu godzin dziennie, a w ciągu tygodnia – 36. Z tytułu odbywania stażu przysługiwało stypendium stażowe w wysokości 988,40 zł brutto za każdy miesiąc stażu zrealizowanego zgodnie z ustalonym programem. Uczestnicy dostali także możliwość podjęcia zatrudnienia u współpracujących z OHP przy realizacji projektu pracodawców.

Niemniej ważne były też inne kursy i szkolenia, również poszukiwane przez pracodawców, jak np. języka obcego, komputerowe (w tym ECDL – European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), prawa jazdy kat. B, przedsiębiorczości.

Efektem realizacji projektu było nabycie, podwyższenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych jego beneficjentów, wzrost umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego, wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy, w wyniku czego beneficjenci podjęli zatrudnienie lub założyli własną działalność gospodarczą.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymali zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.

Ogólna wartość projektu w Polsce to 97 274 400 zł.  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP