Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

 

POMYSŁ NA SIEBIE

 

Do 31 grudnia 2015 roku w województwie Podkarpackim Ochotnicze Hufce Pracy realizowały projekt „Pomysł na siebie”. Projekt stanowił operację wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative, YEI) została ustanowiona przez Radę Europejską, a jej realizacja odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki YEI są zintegrowane ze środkami EFS skierowanymi do osób młodych spełniających kryteria kwalifikowalności Inicjatywy, czyli ludzi młodych poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET – Not in employment, education or training), w regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodych ludzi przekroczyła 25 proc. w 2012 r. Środki finansowe w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mają do odegrania istotną rolę, ponieważ służą do udzielenia bezpośredniego wsparcia ludziom młodym.

Celem projektu „Pomysł na siebie” była poprawa sytuacji osób w wieku 15-17 lat z grupy NEET poprzez przywrócenie ich do nauki lub szkolenia bądź też uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Beneficjenci, podzieleni na dwie grupy wiekowe – 15-16 lat oraz 16-17 lat, otrzymali wszechstronne wsparcie ze strony OHP. Zgodnie z założeniami „Gwarancji dla młodzieży” pozwoliło im ono znaleźć ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Każda z grup rozpoczynała projekt od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym i opracowania Indywidualnego Planu działania (IPD). Wszyscy też, przez cały okres projektu, byli pod opieką psychologów.

W programie młodsza grupa odbyła przede wszystkim zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, dzięki którym beneficjenci uzupełnili wiedzę i umiejętności, następnie przeszli kurs języka obcego, podstawowy kurs komputerowy i zajęcia z zakresu przedsiębiorczości. Każdy z uczestników otrzymał też nieodpłatnie wyprawkę edukacyjną.

Starsza grupa przede wszystkim zdobyła lub podniosła kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach zawodowych (KKZ), zakończonych egzaminem na tytuł kwalifikacyjny w zawodzie, oraz kursach komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych). Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy i poszukiwania zatrudnienia pozwoliły młodzieży na szybsze dotarcie do pracodawców i ofert pracy.

Spośród szkoleń z zapobiegania agresji i przemocy, wychowania do życia w rodzinie oraz konsultacji ze specjalistą od uzależnień wszyscy beneficjenci z obu grup mogli wybrać dwa, najbardziej im odpowiadające. Dodatkowo, dla młodzieży zainteresowanej założeniem własnej działalności gospodarczej po zakończeniu projektu, zorganizowano kurs przedsiębiorczości.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Ponadto uczestnicy byli objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, otrzymywali zwrot kosztów za dojazd na zajęcia oraz posiłki w trakcie zajęć przewidzianych w projekcie.

 

Ogólna wartość projektu w Polsce to 19 147 500 zł.  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP