Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 

OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI

 

Od lutego 2016 r. do kwietnia 2017 r. Ochotnicze Hufce Pracy realizowały w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej „Obudź swój potencjał – YEI”.

 

Cele główne projektu:
Poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

 

Grupa docelowa:
Osoby młode w wieku 18-24 lat pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 

Zadania zrealizowane w projekcie:

 

Zadanie 1: Opieka – Motywacja – Doradztwo
Przez cały okres realizacji projektu młodzież została objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 10-cio osobową grupą uczestników czuwał  wykwalifikowany opiekun grupy tj. wychowawca zatrudniony w OHP.
 

W ramach zadania przewidziano objęcie uczestników wsparciem psychologiczno-motywacyjnym. Jest to pomoc o charakterze miękkim, tj. zajęcia z psychologiem (w formie indywidualnej i grupowej), które miały na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywowanie młodzieży do udziału w zajęciach w ramach projektu.
 

Każdy uczestnik został objęty opieką doradcy zawodowego, który pokierował jego dalszym rozwojem zawodowym. Proces ten rozpoczął się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD), obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Działania na pierwszym etapie uzupełnione były również o grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.

 

Zadanie 2: Kursy – Szkolenia – Kwalifikacje
W ramach zadania młodzież została objęta wsparciem tzw. twardym, mającym na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.

Działania te koncentrowały się głównie na możliwości zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania – główną proponowaną formą wsparcia w tym obszarze były kursy zawodowe. Ponadto uczestnicy projektu zostali objęci dodatkowym wsparciem w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń mających na celu nabycie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym umiejętności językowych, cyfrowych i innych. Były to zatem: kursy językowe, kursy komputerowe (podstawowy i ECDL), kursy prawa jazdy kat. B oraz kursy przedsiębiorczości.
 

Dodatkowo w ramach zadania uczestnicy zostali objęci wsparciem socjalnym w postaci
wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia. Ponadto w ramach zadania zaplanowano refundację kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie odbywania zajęć oraz stypendia szkoleniowe dla uczestników.

 

Zadanie 3: Pośrednictwo Pracy – Staże – Zatrudnienie
Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu była realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych wraz z usługą pośrednictwa pracy lub pośrednictwa w zakresie organizacji staży. Staże zawodowe stanowiły kluczowy element Gwarancji dla młodzieży, dlatego też młodzież po ukończeniu kursów zawodowych skierowana została na staże zawodowe u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie kursów zawodowych.
 

Ponadto w ramach zadania zaplanowano refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie stażu zawodowego, wypłatę stypendiów stażowych dla uczestników oraz z przekazanie środków pracodawcy przyjmującemu na staż uczestnika projektu na zakup wyposażenia stanowiska pracy stażysty.
 

W ramach zwiększenia samooceny uczestników i kompleksowego przygotowania ich do wejścia na rynek pracy zrealizowano warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika (podstawy kreowania wizerunku profesjonalnego, zasady dress code, itp.). W ramach projektu zakupiono ubiory dla uczestników, w których wyborze pomagał stylista w taki sposób, by były one odpowiednie na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą.

Zajęcia zakończyła metamorfoza każdego uczestnika poprzedzona indywidualną konsultacją (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, ubioru) mająca na celu zaplanowanie zakresu zmiany. Zajęcia zrealizowano w grupach, osobno dla kobiet i mężczyzn, z uwagi na specyfikę potrzeb przedstawicieli obu płci w tej kwestii.

 

Projekt „Obudź swój potencjał – YEI” był dla młodzieży całkowicie bezpłatny.

 


 

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ - YEI

 

   PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP