Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

 

 

LIFE COACHING - WSPARCIE MŁODZIEŻY
ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 

 

 

     Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

     Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2012 r. do 31.05.2015 r. w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Lidera Partnerstwa, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy i Wielkopolska Grupa Prawnicza.

 

Główny cel projektu:  

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz wprowadzania na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat, poprzez nawiązanie współpracy trójsektorowej oraz analizę, testowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu coachingu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do końca maja 2015 r., który stanowi innowacyjne narzędzie wczesnej interwencji socjalnej.

 

Grupy docelowe projektu:  

UŻYTKOWNICY - Ochotnicze Hufce Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze (wymiar testowania: 100 osób, w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn),

ODBIORCY - młodzież w wieku 15-18 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, skierowana do placówek opiekuńczo – wychowawczych (wymiar testowania: 300 osób, w tym 105 kobiet i 195 mężczyzn).

 

Zakres merytorycznego wsparcia projektowego dla Użytkowników projektu na etapie testowania obejmuje:  

• istotę i przebieg coachingu,

kompetencje komunikacyjne coacha,

motywowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,

rozwiązywanie konfliktów,

tworzenie Indywidualnej Ścieżki Osiągnięć.

 

Zakres merytorycznego wsparcia projektowego dla Odbiorców projektu na etapie testowania obejmuje:  

zbadanie przez Użytkowników projektu sytuacji społecznej, aspiracji i predyspozycji zawodowych, potrzeb szkoleniowych Odbiorców projektu,

mentoring, analizę SWOT Odbiorców projektu na rynku pracy, wyznaczenie ścieżki planowanych osiągnięć edukacyjnych i zawodowych Odbiorców projektu,

opracowanie przez Użytkowników projektu Indywidualnej Ścieżki Osiągnięć (deklaracja pracy nad sobą, zainteresowania, zdolności, cechy osobowości, obraz idealnego zawodu i jego alternatywa, cele edukacyjne, predyspozycje fizyczne, psychiczne i zdrowotne do ich wykonywania oraz rozeznanie lokalnego rynku pracy, potencjalnych pracodawców),

szkolenie zawodowe w zakresie zgodnym z predyspozycjami zawodowymi,

doradztwo zawodowe,

pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, poszukiwaniu ofert pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

     Realizacja projektu w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, obejmie czterech Użytkowników (3 kobiety i 1 mężczyzna), z których każdy będzie opiekunem/trenerem trzech Odbiorców, w wieku 15-18 lat.

www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP