Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej

 

www.europa.eu www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo-wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy

 

Od 1 lipca 2011 roku do 31 sierpnia 2012 roku Ochotnicze Hufce Pracy realizowały ogólnopolski projekt „Nowoczesne kompetencje kadry opiekuńczo – wychowawczej Ochotniczych Hufców Pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I PO KL, Poddziałanie 1.3.3.

Odbiorcami wsparcia w ramach projektu była kadra opiekuńczo – wychowawcza, zatrudniona w 16 Wojewódzkich Komendach oraz 9 Centrach Kształcenia i Wychowania OHP, w szczególności: psycholodzy, wychowawcy, komendanci hufców, kierownicy internatów, kierownicy świetlic środowiskowych oraz pracownicy sprawujący nadzór nad organizacją kształcenia i wychowania w jednostkach OHP.

Dwunastu pracowników Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy poszerzyło oraz nabyło nowe kompetencje, poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych w zakresie:

  • znajomości i profilaktyki uzależnień,
  • twórczego i kreatywnego myślenia w pracy wychowawczej,
  • przeciwdziałania stresowi i zjawisku wypalenia zawodowego,
  • mechanizmów i uwarunkowań suicydalnych,
  • nowoczesnych metod pracy z młodzieżą trudną i agresywną,
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • animacji wolnego czasu,
  • nowych metod diagnostycznych,
  • przejawów dyskryminacji płci w aspekcie edukacyjno – wychowawczym.

Kwalifikacje z zakresie znajomości języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański) podwyższyło 17 pracowników Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie.

Jeden uczestnik projektu pogłębił wiedzę poprzez ukończenie kierunkowych studiach podyplomowych z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.

Przedstawiona w projekcie oferta była odzwierciedleniem problemów, potrzeb i oczekiwań kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP. W projekcie uwzględniono różnorodne rodzaje wsparcia merytorycznego, metodycznego oraz organizacyjnego w taki sposób, aby jak najpełniej spełnić oczekiwania uczestników. Szczególny nacisk położono na wzbogacenie wiedzy fachowej kadry w zakresie najnowszych teorii postępowania pedagogicznego, relacji prospołecznych, rozwoju osobistego, bezpieczeństwa oraz obywatelstwa unijnego. Wiele działań nakierowano na spełnienie oczekiwań dotyczących modyfikowania istniejących rozwiązań, inspirowania do kreowania nowatorskich pomysłów. Ponadto, zaakcentowano uwrażliwienie na nowo powstające zagrożenia, czyhające na młodych ludzi.

Szkolenia, kursy językowe oraz studia podyplomowe prowadzone były przez wykwalifikowanych specjalistów, praktyków o bogatym doświadczeniu, współpracujących z wyspecjalizowanymi i renomowanymi firmami.

Ponadto, przeprowadzono trzy wizyty studyjne w krajach członkowskich Unii Europejskiej – Danii, Włoszech oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na terenie tych krajów funkcjonują placówki sektora publicznego, które działają na rzecz pomocy młodzieży na rynku pracy. Wybór tych miejsc umożliwił uczestnikom zapoznanie się z funkcjonowaniem instytucji Unii Europejskiej, zarówno z sektora publicznego, jak i pozarządowego, działających na rzecz poprawy warunków startu życiowego młodzieży oraz jej reintegracji społecznej. Kraje te posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie wypracowania, wdrażania i organizacji skutecznych metod, form i narzędzi stosowanych podczas szeroko rozumianej pracy dydaktyczno-wychowawczej skierowanej do młodzieży, zwłaszcza tej o mniejszych szansach. Wizyty studyjne były ważnym aspektem projektu z perspektywy nawiązywania współpracy międzynarodowej z organizacjami krajów Unii Europejskiej w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Wybór kadry opiekuńczo-wychowawczej uzasadniony był koniecznością posiadania wysokich kwalifikacji i umiejętności pedagogicznych do prowadzenia zajęć o charakterze warsztatowym, treningowym, terapeutycznym, kompensacyjnym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym, co w praktyce przyczyni się do podejmowania trafnych i skutecznych działań w zakresie pomocy w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej uczestników OHP, którymi są młodzi ludzie o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

www.europa.eu www.efs.gov.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

   PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP