Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nasza Przyszłość 3

Od kwietnia do października 2011 roku Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy realizowała projekt systemowy „Nasza przyszłość 3”, w ramach Priorytetu I, Działania 1.3, Poddziałania 1.3.3, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „Nasza przyszłość 3”, było: wyrównywanie szans edukacyjnych, szans na rynku pracy i niwelowanie zaburzeń rozwojowych młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Powyższe cele były realizowane w oparciu o zajęcia grupowe i indywidualne, a obejmowały:

 • warsztaty motywacyjno – aktywizujące;
 • zajęcia wyrównawcze z dwóch wybranych przez uczestniczki i uczestników projektu przedmiotów;
 • dodatkowe zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów poprawkowych;
 • warsztaty socjoterapeutyczne;
 • indywidualne wsparcie psychologiczne;
 • zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej;
 • zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego i zawodowego;
 • indywidualne badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych;
 • koła zainteresowań;
 • kurs pierwszej pomocy;
 • wsparcie ze strony specjalistów, m. in.: doradca zawodowy, psycholog i socjoterapeuta;
 • obóz socjoterapeutyczny – „Letnia Akademia Rozwoju”;

Dla młodzieży zorganizowano ciekawe i rozwijające formy spędzania wolnego czasu, m.in.: wyjścia do kina, na basen, pokazy taneczne itp.

Kryteriami kwalifikującymi młodzież do udziału w projekcie były:

 • wiek 15-17 lat (ukończone 15 lat, nieukończone 18 lat);
 • nadzór kuratora nad nieletnim bądź jego rodziną lub korzystanie z opieki;
 • wsparcie pomocy społecznej przynajmniej z jednego powodu: ubóstwo, bezrobocie w rodzinie, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania;
 • uczęszczanie do szkoły;
 • problemy z nauką, tj. zagrożenie drugorocznością lub przerwaniem edukacji.

W projekcie były przewidziane środki na wyżywienie uczestników, dojazdy na zajęcia oraz ubezpieczenie NNW.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE zakończone

    Nowe perspektywy

    Gwarancje dla młodzieży

    OHP jako realizator usług rynku pracy

    Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój

    Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP

    Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodz

    Młodzieżowa Akademia Umiejętności

    Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP

    Nasza Przyszłość

Nasza Przyszłość 3
Nasza Przyszłość 2
Nasza Przyszłość
    Life coaching

    Szkolenie Kadry Ochotniczych Hufców Pracy

    Nowe Możliwości - Lepsze Jutro

    Tworzenie architektury...

    Nowe perspektywy 2

    Ginące Zawody

    Obudź swój potencjał

    Akcja Aktywizacja

    Równi na rynku pracy

    Pomysł na siebie

    Od Szkolenia Do Zatrudnienia

    Stawiam Na Przyszłość

  EURES

  ECAM

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Współpraca międzynarodowa

  Ochrona Danych Osobowych

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

 

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP